Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 679/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w sprawie ze skargi P. H. na to zarządzenie zastępcze

II SA/Wa 2078/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 3/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-21

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1376/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. K.

III SA/Wr 875/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-16

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu O.,

III SA/Wr 150/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-13

Skarga F. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Z. S. wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu

II SA/Wa 2/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 3180/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II OZ 281/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   +5   9