Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 279/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OZ 610/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Lu 490/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Kr 459/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Kr 460/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Lu 489/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Lu 190/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Rz 633/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-02

Wniosek w przedmiocie scalenia gruntów w sprawie z jego skargi na tę decyzję

II OZ 1346/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Rz 1167/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-11-07

skarg P. C., D. K. oraz B. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów w związku z wnioskami P. C. oraz B. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   2