Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2987/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie dokonania zmian w budżecie Gminy Parysów na rok 2008

I SA/Ke 424/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-02

Wniosek B. W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r.