Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 1155/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 25 października 2013 roku, sygn. akt II SO/Wr 6/13 o wymierzeniu Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi M.C. i M.C. na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 27 grudnia 2012 roku nr XXX/225/12 w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodaro...

I OZ 297/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. , Nr [...] w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II OZ 692/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak , nr XXXV-251/2002 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001

II OZ 188/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobrcz nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia do realizacji planu odnowy miejscowości

II OZ 1112/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wymierzenia grzywny w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy L. z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę

I OSK 1351/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

I OZ 207/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-26

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażaleń J. U. i W. U. na postanowienie WSA w Łodzi sygn. akt III SO/Łd 11/09 oddalające wniosek J. U. i W. U. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a

I OSK 2018/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Komisji Międzyzakładowej Pracownikó NSZZ 'Solidarność' na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...], Nr [...]

II OZ 1066/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rad Gminy Dobrcz nr [...] w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości

I OZ 97/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku Z. B. w przedmiocie wymierzenia Radzie Miasta Szczecin grzywny
1   Następne >   2