Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 241/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie pozostawienia wniosku o wyłączenie sędziów bez rozpoznania w sprawie ze skargi S. M. na działania Rady Miejskiej w H.

I SA/Wa 1346/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w H. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu

II SA/Op 584/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze