Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 818/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO z [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 1279/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za niezasadne

II SA/Kr 608/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1061/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie odmowy spełnienia żądań w sprawie wprowadzenia zmian w sposobie odprowadzenia wody

II SA/Kr 321/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia planowanej inwestycji; uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji;

II SA/Kr 1278/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II SA/Kr 1194/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. z dnia w przedmiocie odmowy spełnienia żądań