Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1218/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 478/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 777/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Ol 1169/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 933/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Kr 584/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych

II SA/Łd 742/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 732/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 1068/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 1108/07 - Wyrok NSA z 2008-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   47