Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SAB/Po 62/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Śmigla w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Sz 56/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

II OSK 2290/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Augustów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

II SAB/Sz 5/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-18

Skarga A. B. na bezczynność Starosty w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie

II SAB/Po 34/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Po 84/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań;

II SAB/Łd 55/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

II OSK 2197/17 - Wyrok NSA z 2017-11-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Łomianek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Po 102/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Po 128/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Sejmiku Województwa w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;