Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 239/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ke 265/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pomocy finansowej

II SA/Ke 803/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

II SA/Bk 106/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 240/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 668/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

II SA/Rz 66/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-12

Sprawa ze skargi W. B. na pismo SKO w przedmiocie przekazania odwołania skarżącej Prezydentowi Miasta [...]

II SA/Rz 67/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-12

Sprawa ze skargi W. B. na pismo SKO w przedmiocie przekazania odwołania skarżącej Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

I OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawach prowadzenia postępowań o nienależnie pobrane zasiłki wychowawcze

II SA/Bd 956/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   8