Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 254/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności w sprawie udzielenia pomocy w postaci bezpłatnych świadczeń leczniczych

II SA/Ke 409/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania