Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 484/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 987/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku stałego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] nr [...].

IV SA/Wr 538/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego

IV SA/Wr 576/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-09

Wniosek w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Ol 732/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-13

skarg M. D., D. D. i S. D. na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej 1/

I SA/Wa 1813/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 770/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-07

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku

IV SAB/Wr 36/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 481/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego na dofinansowanie opłat bieżących na energię elektryczną, wodę i innych wydatków

VIII SA/Wa 483/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia
1   Następne >   +2   +5   11