Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 181/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003r.

III SA/Po 175/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 rok

I SA/Sz 452/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-10

Wniosek w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w 2007 r.