Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

IV SA/Wr 185/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

IV SA/Po 219/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji