Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SA/Bd 2414/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia zameldowania na pobyt stały