Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 1718/07 - Wyrok NSA z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania użytkowania obiektu

II OSK 2017/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 2161/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II OSK 174/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania budynku

II OSK 3086/15 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania budynku

II OSK 2514/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu 10 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej

II OSK 2543/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego