Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 1093/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1927/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

IV SA/Wa 2237/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-17

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 762/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 1346/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Sz 95/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

II OSK 3083/15 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 2419/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy