Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SA/Wr 459/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego

IV SA/Wa 1608/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SAB/Po 5/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt stały