Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SO/Po 12/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-12

Wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. [...] w D. o wymierzenie grzywny organowi w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę;

III SA/Lu 777/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazania dostosowania liczby dzieci do warunków przestrzennych placówki

IV SAB/Gl 63/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-07

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Op 452/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora A przy zakładach opieki zdrowotnej

III SA/Łd 196/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie obciążenia opłatą za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w G.

II SA/Ol 170/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego mebli edukacyjnych

II SA/Ol 168/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia obowiązków sanitarno

II SA/Ol 169/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie opłaty za czynności kontrolne