Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SAB/Wa 159/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SA/Wa 1281/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Wa 211/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SA/Wa 1914/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-30

Sprawa ze skargi L. B. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie przekazania odwołania