Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 836/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające wniosek o uzupełnienie wyroku WSA w Warsza...

II SA/Sz 141/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego po s t a n a w i a: odrzucić zażalenie Sygn. akt II SA/Sz 141/12 P O S T A N O W I E N I E Dnia 10 września 2013 r. WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria My...