Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SO/Wa 68/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku B. W. o wymierzenie grzywny Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy [...] za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych spr...

II SA/Sz 744/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-20

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego