Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SAB/Lu 46/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody L. w przedmiocie wniosku z [...] 2012 r. o wstrzymanie egzekucji niepieniężnej w zakresie zażalenia J. F.na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie o sygnaturze akt III SAB/Lu 46/13, oddalające wniosek o uzupełnienie postanowienia o odrzuceniu skargi

II SO/Wa 68/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych sprawy postanaw...