Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Op 194/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r.

I SA/Op 368/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r.

I SA/Op 479/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007r.

I SA/Op 524/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Op 292/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Op 182/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. oraz odsetek od nieuiszczonych w terminie zaliczek

I SA/Op 585/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Op 257/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Op 181/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r. oraz odsetek od nieuiszczonych w terminie zaliczek

I SA/Op 827/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   14