Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 238/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Chełmskiego w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów

IV SA/Wa 1145/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 828/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych obejmujących wpis od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Ol 664/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-17

Wniosek w przedmiocie nadania prawa własności działki

IV SA/Wa 348/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów oraz decyzji zatwierdzającej projekt wymiany gruntów

II SA/Wr 604/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o przejęcie za rentę na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg D. W., A. K. i innych na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II OZ 409/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie Nr [...] w przedmiocie warunków weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka

V SA/Wa 2853/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100