Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 1292/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na budowę pawilonu

VII SA/Wa 219/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia pozwolenia konserwatora na wykonanie robót budowlanych

VII SA/Wa 1490/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I SA/Wa 1312/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia okresu wykonywania działalności twórczej

I SA/Wa 1582/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków

I SA/Wa 1143/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

VII SA/Wa 500/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SAB/Ol 64/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-16

Skarga A.Z. na bezczynność Wójta Gminy w wydaniu zaświadczenia

VII SA/Wa 2651/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

Sprawa ze skargi W. S. na zarządzenie Prezydenta (...) w przedmiocie założenia ewidencji zabytków

I SA/Wa 1621/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków
1   Następne >   +2   +5   9