Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Łd 1037/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie pomocy finansowej na wspieranie gospodarstwa niskotowarowego

I SA/Sz 17/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w przedmiocie odmowy przyznania płatności ONW na 2008 r.

V SA/Wa 1849/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II SA/Ke 727/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy wyłączenia organu od udziału w postępowaniu administracyjnym

III SA/Po 596/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-26

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych;

II SA/Ke 400/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-02

Wniosek w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009

I SA/Lu 433/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt na 2009 r.

III SA/Wr 526/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych za rok 2007

V SA/Wa 662/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

V SA/Wa 3149/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarstw niskotowarowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100