Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 621/18 - Wyrok NSA z 2018-04-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. D. i S. D. na przewlekłe postępowanie postępowania przez Starostę J. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją o wymierzeniu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji