Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GZ 307/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Zażalenie od postanowienia WSA w G. W. w sprawie wymierzenia organowi grzywny

II GPP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-17

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 2023/11 ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GPP 2/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w K. w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1741/09 ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich i płatności uzupełniających

II GPP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w K. w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1591/09 ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych

II GPP 3/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Skarga B. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w K. w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 672/10 ze skargi B. B. na informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa M. w przedmiocie nieuwzględnienia protestu w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GPP 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Skarga M.R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1259/12 ze skargi na decyzję Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II GZ 320/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Zażalenie od postanowienia WSA w G. W. w sprawie wymierzenia organowi grzywny

II GPP 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 1178/14 ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego

II GPP 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 378/15 ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej

II GSK 1698/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi H. R. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym decyzję w sprawie odmowy przyznania płatności na zalesianie dotyczącego decyzji Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. nr [...]
1   Następne >   +2   +5   8