Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1361/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłość postępowania Ministra Finansów w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym

II GPP 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-31

Skarga M. C. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 941/12 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym

II GPP 4/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-28

Skarga M. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w S. w sprawie o sygn. akt I SAB/Sz 9/13 ze skargi M. T. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GPP 9/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Skarga D. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w B. w sprawie nienadania biegu skardze D. M. na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II GPP 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Skarga M. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w S. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 500/14 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w L. w sprawie o sygn. akt III SA/Lu 733/15 ze skargi A. B. na czynność Starosty Z. w przedmiocie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych

II GSK 410/15 - Wyrok NSA z 2016-07-12

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia

II GSK 557/15 - Wyrok NSA z 2016-07-12

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia

II GSK 556/15 - Wyrok NSA z 2016-07-12

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia

II GPP 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

Skarga I. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SA/Bd 739/13 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie umorzenia kosztów egzekucyjnych
1   Następne >   +2   5