Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 2218/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 54/09

II OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 57/09 w sprawie ze skargi D.W. o wymierzenie grzywny organowi - Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w J. za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 781/06

I OPP 131/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA 1813/00 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego

I OPP 37/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Pracy i Polityki Społ...

I OPP 129/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. L. na niewykonanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB 432/02

I OPP 56/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 510/07 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Gospod...

I OPP 46/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 511/07 w sprawie ze skargi Z. L. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OPP 64/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1203/09 w sprawie ze skargi J. D. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA 1421/03

I OSK 3018/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy po wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 957/11 w przedmiocie rejestracji czasowej samochodu osobowego
1   Następne >   3