Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OSK 1990/13 - Wyrok NSA z 2013-11-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Związku [...] w przedmiocie przewlekłości postępowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II OSK 652/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Stołecznego Konserwatora Zabytków uchyla pkt II (drugi) zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II OPP 34/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga B. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 626/17 w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora teatru

II OSK 2186/17 - Wyrok NSA z 2017-11-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K.L. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przyznania nagrody za dokonanie odkrycia zabytku