Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

V SA/Wa 1808/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

V SA/Wa 1915/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II OZ 1155/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , znak [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

V SA/Wa 1270/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Wniosek w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

I SA/Ke 313/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r. w sprawie wniosku A. Ś. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej

I SA/Gl 730/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie ulgi płatniczej

I SA/Gl 729/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Rz 651/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za listopad 2006r.

I SA/Rz 753/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-28

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług

VIII SA/Wa 737/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportu
1   Następne >   +2   +5   +10   16