Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 781/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

II OZ 840/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II OZ 855/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Łd 503/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 719/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 777/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

VII SAB/Wa 55/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.W.

II SA/Kr 1036/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-26

Wniosek w przedmiocie nakazu opróżnienia budynku

II SA/Sz 946/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-09-15

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 397/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi (poprzez nadesłanie jednego odpisu skargi) oraz do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w 7 dniowym terminie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi
1   Następne >   3