Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 392/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie nieuznania za zasadne zarzutów zgłoszonych w toku postępowania egzekucyjnego.

III SA/Wr 569/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia wynagrodzenia wraz ze zwrotem koniecznych wydatków za dozór, usunięcie i transport pojazdu

II GW 26/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Wniosek Marszałka Województwa [...] , nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Marszałkiem Województwa [...] a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie rozpoznania wniosku dotyczącego rozłożenia na raty należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym nałożonej decyzją [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

III SA/Wr 374/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutu co do prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Go 686/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie obciążenia kosztami postępowania egzekucyjnego

III SA/Po 146/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego umorzenia opłat powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu

III SA/Po 762/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej umorzenia należności powstałej w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i umorzenie postępowania