Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OZ 165/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na stanowisko

II SAB/Wa 265/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej zakończenia i ustalenia wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnika Służby Cywilnej w roku [...]

VII SAB/Wa 45/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w przedmiocie mianowania na urzędnika służby cywilnej

VII SAB/Wa 44/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie mianowania na urzędnika służby cywilnej

VII SAB/Wa 92/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

Sprawa ze skargi A. S. w przedmiocie bezczynności Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

I OSK 2981/12 - Wyrok NSA z 2013-03-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie mianowania na urzędnika służby cywilnej

III SAB/Gd 156/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego

IV SAB/Gl 330/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie przedłożenia propozycji służby

II SAB/Bk 18/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie braku złożenia propozycji służby w służbie celno

IV SAB/Gl 367/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie przedłożenia propozycji służby
1   Następne >   2