Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 1170/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi H. N. na zarządzenie Wójta Gminy Darłowo w przedmiocie zatwierdzenia postępowania konkursowego

IV SA/Gl 690/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mysłowice w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola lub oddziały przedszkolne stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w zakresie zwrotu: ' zadeklarowaną przez rodzica ( prawnego opiekuna)'.

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Ke 1038/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia

II SA/Bd 1363/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zarządzenia Wójta Gminy R. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

II SA/Rz 787/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi A. L. i D. K. na czynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie bezpłatnego transportu dzieci do szkoły

I OSK 1049/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu w przedmiocie uchwały w sprawie szkół i placówek oświatowo

III SA/Łd 1093/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora gimnazjum

I OSK 2475/13 - Wyrok NSA z 2014-01-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 307/2013 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas ...

III SA/Łd 1095/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania
1   Następne >   +2   +5   +10   92