Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 646/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy U w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy U

III SA/Kr 1096/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SA/Kr 1599/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina B

III SA/Kr 1290/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. zasądza od Rady Gminy Gródek nad Dunajcem na rzecz Wojewody Małopolskiego kwotę 480,00 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SA/Kr 1360/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach

III SA/Kr 281/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.