Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Kr 380/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Biały Dunajec w przedmiocie uchwalenia Statutów Sołectw stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Kr 915/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-23

skarg Wojewody, W. W., na § 1 w części wprowadzającej zmiany w Statutach Sołectw Gminy B poprzez dodanie § 12 pkt1a tiret trzeci, uchwały Rady Gminy B, w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy B oraz uchwały nr [...] w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa S

III SA/Kr 1/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego , zakładów gastronomicznych na terenie Gminy I . stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości , I

III SA/Kr 186/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Podegrodzie w przedmiocie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej § 31 ust. 3 lit. h oraz § 31 ust. 5

III SA/Kr 4/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Kr 1476/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na pkt 6 Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk sportowych - szkolnych i placów zabaw w Gminie Zembrzyce stanowiącego Załącznik Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w przedmiocie Regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce stwierdza nieważność pkt 6 Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk sportowych

III SA/Kr 1320/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radłowie w przedmiocie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i placówek usługowych dla ludności. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

III SA/Kr 214/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

III SA/Kr 1616/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wietrzychowice w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Wietrzychowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 322/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   +5   8