Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 375/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-21

skarg A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oraz Przedsiębiorstwa B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napo...

III SA/Kr 96/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-24

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na § 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 i § 3 załącznika do uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Łososina Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważnoś...

III SA/Kr 1406/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 1407/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi K. S. na § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 1404/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy A w przedmiocie zasad usytuowania na terenie gminy A miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 1795/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-24

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na § 3 i § 6 ust. 2 uchwały Rady Gminy Łącko w przedmiocie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych stwierdza nieważność § 3 i § 6 ust. 2 zaskarżonej uchwały

III SA/Kr 1060/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-21

skarg A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., Przedsiębiorstwa B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany Uchwały Nr [...] Rady Gminy

III SA/Kr 379/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta [....] miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 1579/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-12

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w N na § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uchwały Rady Miasta w przedmiocie ustalenia dla miasta N maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

III SA/Kr 182/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Łososinie Dolnej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łososina Dolna I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej tytuł uchwały w zakresie słów: 'oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych' oraz w zakresie...