Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 1602/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stryszawa w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części, tj. w zakresie § 5 ust. 2; II.

II SA/Kr 1540/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Wieprz w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2017 r. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości