Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2024/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie przyznania dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2012 r..;

II GSK 652/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie dotacji podmiotowej na finansowanie badań własnych

I SA/Bd 153/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

I GSK 2163/18 - Wyrok NSA z 2018-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu

I GSK 1266/19 - Wyrok NSA z 2019-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu