Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 978/10 - Wyrok NSA z 2011-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej po wznowieniu postępowania

III SA/Po 1773/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora ... Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu rent strukturalnych

V SA/Wa 2663/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej oraz odmowy przyznania renty strukturalnej;

III SA/Wr 128/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania renty strukturalnej

III SA/Lu 699/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania wypłaty renty strukturalnej

II GSK 90/13 - Wyrok NSA z 2014-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

V SA/Wa 76/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

I SA/Gd 165/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji oraz odmowy przyznania renty strukturalnej

V SA/Wa 3813/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;

I SA/Ke 687/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie wstrzymania wypłaty renty strukturalnej
1   Następne >   2