Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

III SA/Łd 333/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy

I SA/Wa 428/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary dyscyplinarnej

II GSK 969/11 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie skierowania na powtórny egzamin

II GSK 422/11 - Wyrok NSA z 2012-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

I SA/Wa 375/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

II GSK 1098/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia licencji pracownika ochrony fizycznej

VII SA/Wa 2285/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

II GSK 1576/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego

IV SA/Wa 269/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych

I SA/Wa 914/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej
1   Następne >   +2   +5   8