Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 1698/09 - Wyrok NSA z 2010-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wznowienia postępowania

II OSK 2515/10 - Wyrok NSA z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 2242/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi J. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 297/10 1. odrzuca skargę w części odnoszącej się do przesłanki określonej w art. 271 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 2.

II SA/Wa 2241/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi J. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie z 11 czerwca 2010 r. sygn. akt II SA/Wa 296/10 1. odrzuca skargę w części odnoszącej się do przesłanki określonej w art. 271 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 2.