Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA1028/97 - Wyrok NSA z 1998-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości położonej przy ul. [...]: