Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2540/13 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

II FSK 3853/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skargi kasacyjne Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze od wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze nr III.5.2013 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami kom...

II FSK 3189/13 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

I FSK 1859/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FSK 2919/13 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

II FSK 2921/13 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

II FSK 2820/13 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

II GSK 3172/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-27

Wniosek w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej pos...

I FSK 1086/14 - Wyrok NSA z 2016-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2007 r.

II GSK 3688/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-27

Wniosek w przedmiocie reklamy działalności apteki ogólnodostępnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100