Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II GZ 1349/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom

II FSK 262/15 - Wyrok NSA z 2017-01-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg R. P. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie nr [...], [...], [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 4107/16 - Wyrok NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie sprostowania omyłki w decyzji wymierzającej karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

I OSK 422/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II GSK 5570/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Stanisława O. na upomnienie Związku 'K.' w C. nr [...] w przedmiocie należności z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

I OSK 1153/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1109/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1127/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II GZ 1335/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie nr [...] w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów nauki jazdy

II GZ 8/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo w sprawie dotycząc...
1   Następne >   +2   +5   +10   100