Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 32/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu zażalenia R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi kasacyjnej R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi R. Ł. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Agro ...

I OZ 34/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. sygn. [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II OZ 30/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-30

Skarga na decyzję SKO w Pile w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2520/12 - Wyrok NSA z 2013-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OZ 870/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 2900/12 - Wyrok NSA z 2013-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 1004/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II GSK 2075/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego nabycia akcji

I OZ 863/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku M. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny [...] S.A. z siedzibą w G. z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie udzielenia informacji publicznej

I OSK 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie niedopuszczenia do dalszego etapu naboru
1   Następne >   +2   +5   +10   100