Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 119/10 - Postanowienie NSA z 2011-05-20

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 99/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. , Nr [...] w przedmiocie: zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I OZ 293/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie , Nr (...) w przedmiocie wyrównania nagrody rocznej za 2008 rok

II OW 77/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy naruszenia stosunków wodnych na gruncie

I FSK 77/10 - Postanowienie NSA z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I OZ 692/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjne- go w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OZ 375/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie oku Nr XXXIII/251/2009 w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały rady powiatu w sprawie likwidacji szpitala

II OSK 1029/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

I OZ 387/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny w sprawie z wniosku D. C. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie zastępczego dostarczenia energii

II OZ 892/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   100