Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

FZ 321/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w sprawie ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w Rzeszowie [...] w przedmiocie zaliczenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na zaległe zobowiązania podatkowe

GZ 93/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. D.na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w przedmiocie postępowania ewidencyjnego

GZ 54/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie sygn. akt [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

GSK 1202/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie określenia długu celnego

GSK 1250/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej W Szczecinie w przedmiocie długu celnego

GSK 1321/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie długu celnego

GSK 1314/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie długu celnego

OSK 298/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Akademii Medycznej w B. (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów

GZ 9/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Toruniu Nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego w postępowaniu wznowieniowym

GZ 155/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100